21.jpg

Welkom bij KBs de Regenboog

De Regenboog is een grote school met ruim 600 leerlingen in Waterrijk/Snel en Polanen in Woerden. Het pedagogisch klimaat is de grondlegger van ons onderwijs en een van onze huidige speerpunten. Je moet goed in je vel zitten om goed te kunnen leren. De andere twee speerpunten zijn onderwijs voor meerbegaafde leerlingen en het leesonderwijs. Het plezier in lezen staat hierbij centraal.

De school heeft een groot, jong en bevlogen team. Er wordt gewerkt in parallelgroepen. Er is veel ruimte voor samen leren en overleg, zowel voor de leerlingen als de leerkrachten. Dit bevordert de kwaliteit van ons onderwijs.

De school kenmerkt zich door het gebruik van les – en werkruimtes per leerjaar, units genoemd. De grote school is opgedeeld in deze units, die geborgenheid en overzicht geven en waarin het prettig leren is. Het gebruik van frisse Regenboogkleuren bevordert dit ook!

Over ons

Op KBs de Regenboog staat het lerende kind centraal. Als school zijn we gericht op zijn of haar ontwikkeling vanuit de mogelijkheden die het kind in zich draagt.

Contact

Telefonisch contact: 0348 431039 of stuur een email naar info@regenboogwoerden.nl.